is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 Augustus. 62' verjaardag van Z. D. H. Mgr. A. Godschalk, Bisschop van ’s Hertogenbosch.

2 „ 25' verjaardag van H. M. Adelaida Emma WiLHELMiNA ÏHERESIA van Waldcck-Pyrmont, Koningin der Nederlanden.

2 „ 7® gedenkdag der wijding van Z. H. H. Mgr. H. V'AN Beek tot Bisschop v. Breda.

22 ~ H. Joachim. Naamdag van Z. H. Paus Leo XIII.

25 „ 80' verjaardag van Z K. H. Prins Alexan- DEE der Nederlanden , thans Peins van Oean.te.

26 „ ;21® gedenkdag der wijding van Z. D. H- I Mgr. A. .1 ScHABPMAN, Aartsbisschop I van Utrecht, tot Bisschop van Hesebon i. p. i.

28 „ 86' verjaardag van Z D H Mgr. J. A. Pabbdis , Bisschop van Roermond.

31 „ 1' verjaardag van Prinses Wilhelmina Helena Paulina Maria.

2 Sept. 4' gedenkdag der wijding van Z D. H. i Mgr. P. M Sniokers , 3® Bisschop van ' Haarlem.

4 ~ 66' verjaardag van Z D. H Mgr. A. I. ! ScHAEPMAN, Aartsbisschop van Utrecht.

14 „ i26® verjaardag van H. K. H. Mabia j Elisabeth Louisa Pbbdbbica, Weduwe van Prins Hendrik.

14 Oktober. 4' gedenkdag der wijding van ZD. H. Mgr A. Godschalk, Bisschep van Imeria, i. p. i.

j -. , .. 16 „ 4' gedenkdag van het overlijden van Z. D. H. Mgr. JoANïfES ZwiJSEN, Aartsbisschop van ’s Bosch.

31 Dei «Tjber. 4® gedenkdag der benoeming van Z D H. Mgr. A. GoDSOHAiiK tot Üisschop van ’e Hertogenbosch