is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Februari, Sprokkelmaand, 28 dagen.

Toe(jewijd aan de zeven smarten det Allerheiligste Maagd.

Eerste Quartier, Zondag 6, ’smorg. 1 u. 18 m. Volle Maan, Maandag 14, ’s morg. 6u. 42 m. Laatste Quartier, Maandag 21, ’s avonds 7 u. 48 m. Nieuwe Maan,Maandag 28, ’s morg. 11 u. 51 m.

1 Dinsdag. |H.lGNATius,BisBchopenßelijder,tlo7. 2 Woensdag. |Maria Lichtmis. In het Aartsbisdom

Utrecht en Bisdom Haarlem: Ver~ plicktend om Mis te hooren. In de Bisdommen van ’s Bosch en Breda, Zondag, en in’t Bisdom Roermond: Dag van Devotie. Evangelie : Jesus' opdracht in den tempel te Jerusalem. Lucas II: 22—32.

3 Donderdag. H. Blasius, Bisschop en Martelaar, t 316, Patroon van Heinkenszand.

4 Vrijdag H. Andreas Corsinus, Bisschop en Belijder, f 1373.

5 Zaterdag. H. Agatha, Maagd en Martelares, t 251. Patrones van Lisse, Beverwijk en Zand voort.

6 ZONDAG. Eerste Zondag der maand en 5“ na Drie-Koningen. H. Dorothea, Maagd en Martelares, t 295. Evangelie : Het onkruid tusscJien de tarwe. Matth. XIII: 24—31.