is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het HoQe: „De Groene Tuyn”.

Gesticht door Caterina Jansdochter, Wed'jACOß Claesz. van Schoorl, poorteresse der stad Haarlem, die bij testament van 3 November i 616 tot regenten barer stichting beeft benoemd: Mr Hendrik Spoor-WATER, Aernt Aerntzoon en Claes Joost Soutman.

Het Hofje: „Spoorwater.”

Gesticht door Mr. Pieter Janszoon Codde, Kapelaan te Haarlem, is in gebruik gesteld den 5“ December 1610. Heinrick Cvpriaensz Spoorwater en Arent Arentz waren de eerste regenten. Vroeger was bet Hofje gevestigd achter bet zoogenaamde Klokhuis bij de drukkerij van Job. Enschedé en Zonen, doch door de zorg van de tegenwoordige regenten is het overgebracbt naar de Lange Heerenstraat.

Het Hofje van Nicolaas van Berenstevn.

In de Lange Heerenstraat aan den St.-Jansweg.

Gesticht in 1684 door Jonkheer Nicolaas vanßerensteyn. Mr. Egbertus Eentinck, zwager, en lienricus Spoorwater en Jacobus Berensteyn, neven van den Stichter, waren de eerste regenten en daartoe bij testament aangewezen. Het werd den 30* April 1688 in gebruik genomen.

Regenten: W. M. van |,Bemmel en P. A. Vos. De Hofjes Groene Tuyn en Spoorwater staan onder dezelfde Regenten. ,

Het „Hofje van de 12 Apostelen.”

Gesticht den 6* Oktober 1531 door Nicolaes van HuessEn , Raad en Burgemeester van Haarlem en door deszelfs echtgenoote Magteld van Paenderen. Het staat in de Barrevoetzustersteeg.

Het „Jan Yerwershofje.”

staat op bet Groot Heiligland.