is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 7, 1881, 1881

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orthen (Noord-Brabant), Dekenaat ’s Hertogenbosch. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: / 20, L. H. G. Schutjes, Pastoor. (Noord-Holland), Dekenaat Haarlem. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer : ƒ 32.

C. Riiigrok, Pastoor.

Ospel (Limburg), Dekenaat "Weert. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20. W. G-. J. M. Vullers, Pastoor. Oss (Noord-Brabant), Dekenaat Oss. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2O.—

Vereeniging van den H. Vincentius a P.aulo. J. Spierings Jz., President. H. Leonardus-G-esticht.

Bediend door de Eerw. Zusters van Liefde uit Tilburg. Overste: de Eerw. Moeder Salesia.

Verpleging van oude mannen en vrouwen, van zieken, gebrekkigen en kinderen. Uitmuntend ingericht voor Kostdames, die dan ook in groot getal daarvan gebruik maken. Tevens Dag-, Bewaar-, Naai- en Eransche school. Regenten:

A. van de Laar, Pastoor, Pres, Gijsb. van Erp. D'Van der Steen, Vice-Pres. Br. Smulders. A. P. van Erp, Sekretaris. J. Spierings. H. P. van Erp, Penningm. G. Meijers. Johan Jurgens S'. Pr. van Erp. Johan Jurgens G. van der Pas. E. van Well.'

E. K. Parochiaal Armbestuur.

Th. van Bergen, President. L. van Bergen. A. P. van Erp, Sekretaris. H. P. van Erp. R. Goossens. G. Meijers.

<J<BBendrecht (Noord-I3rabant), Dekenaat Bergen-op-Zoom. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer; ƒ2O.—• I A. van den. Dooren, Pastoor.