is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 Woensdag. Tweede Kerstdag. H. Stepiianus, Diaken en eerste Martelaar, 33. Te vieren als Zondag, behalve in ’t Bisdom Roermond. Evangelie: De hardtnekldgheid der Joden berispt, Matth. XXTII: 34—39.

27 Donderdag. Derde Kerstdag. H. Joanness, Apostel en Evangelist. Dag van Devotie. In het Bisdom ’s Bosch : te vieren als ZoND.AG. Evangelie: Jesus zegt tot Simon Petrus: Volg mij. Joan. XXI: 19—24.

~ ' " 28 Vrijdag. HH Onnoozele Kinderen, Martelaars. Dag van Devotie.

29 Zaterdag. H. Thomas van Canterbury, Bisschop en Martelaar, -j- 4170.

30 ZONDAG. Zondag onder het Oktaaf van Kerstmis. Evangelie: De opdracht in den Tesnpel. Lucas II: 33—40.

31 Maandag. Oudejaarsavond. H. Sylvester, Pausen Belijder, 335. Dag van Devotie,

ln het Bisdom Roermond behoeft men gedurende den Advent des Woensdags en Vrijdags niet te vasten. Op de Quatertemperdagen is het evenwel verplichtend.

In de Bisdommen Breda en Roermond is het geoorloofd, van Kerstmis tot Lichtmis, des Zaterdags vleesch te eten.

G. ROGMANS,

Chir. Dentiste,

EiizoPsgpae-hl lij ie , i§4,

„HA 5%)". STÍËRIJA – '

Bekroond te WËENEIN en te ARMIEM.