is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. K. Theologische Boekhandel

VAN

M. J. COOPMANS

te Hoeven. (Nooi’d-Brabant.) Verschenen de 2® DRUK van;

DE CHRISTEN ONDERWEZEN

OF DE

MECHELSCHE CATECHISMUS in onderwlzingen aan liet volk voorgedragen

DOGE

C. PETERS, Kanunnik-liegulier van Tongerloo

EN

J. MONSIEURS, Pastoor^

in 4 Deelen a /1.12V2 per Deel.

Vóór de verschijning van deze 2® uitgave werden op Boekenveilingen tot flO.— per Exemplaar voor de 1® uitgave betaald; dit is wel een bewijs, dat bet werk niet genoeg kan aanbevolen worden.

PENSIONAAT VOOR JONGE JUFFROUWEN, Onder Bet Bestuur der Religleusen

UESULINEN.

te Sittard, Prov. LIMBTJB.Q-.

Pension: 180 gulden. Voor Prospectus of verdere Inlichtingen, adresseere men zich aan de Eerwaarde Superieure.