is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. M. DONSE,

MAKELAAR.

Centraal INFORMATIE- en ADMINISTRATIE-Bureau van Vaste Goederen en Hypotheken voor Nederland.

CORRESPONDENT

TAN

BRAI\nWAARBORG- EN LEVENSVERZERERIN6-BAATSCHAPPEN,

ENZ.,

Haarlemzuerpleiji No. 15, te Amsterdam.