is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij droomde dat hij dood was, en dat hij met zijn ïOnrecht des Rechts” onder den arm naar den Hemel vloog, naar het vurig begeerde ideale land der vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij vloog juist boven zijn vaderstad omhoog, en keek verbaasd naar de blauwe daken, naar de groene lanen en naar den breeden helderen stroom, die langs de stadsmuren vloot. Hoe dikwijls had hij aan den oever zitten hengelen! En de kerktorenspits van St. Aagten met den aangrenzenden puntgevel van het Gouden Lammetje, waar hij zoo menig glaasje bier had geledigd, —• hoe heerlijk was dat alles van boven gezien! Het deed hem bepaald leed, dat al dat moois zoo snel uit zijn oogen verdween. Maar pijlsnel ging het naar boven, langs de zon en de sterren, door een praclitige woudkloof, die als een reusachtige omgekeerde trechter naar boven steeds spitser toeliep, en welker boomen, hij begon er van te watertanden! —■ dicht behangen waren met worsten, hammen, karbonades, gebraden eendebouten en punchflesschen. Zóó vloog hij voort tot onder een tweede, mooier, schijnbaar grooter en helderder uitspansel. De sterren en de planeten van dit firmament hadden de bontste kleuren en de vreemdste vormen. Zij gloeiden geel, groen, rood, blauw, bruin, zwart en wit, paars, violet en brons; zij waren vierkant, driehoekig en ringvormig, terwijl sommige de gedaante hadden van vuurpijlen en guirlandes. Zulk een heerlijk vuurwerk had Hieronymus Lomp nog nooit gezien, zelfs niet voor vijfentwintig jaren hij het eerste en laatste groote zangerfeest in zijn vaderstad. Nog wel een half uur vloog hij steeds verder door dezen tooverhemel, tot hij ten sletten in een stroom kwam van schitterend rood licht, dat als door den wind bewogen werd. De lichtgolven droegen hem nu zacht omhoog naar een reusachtige deur, welke van boven tot beneden met glanzende spiksplinternieuwe dukaten was beslagen.

Onderzoekend betastte hij de dukatenpoort. Het waren inderdaad echte dukaten. Dat merkte hij zeer goed.