is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederlander,

Onder Redactie Tan

J. W, BROUWERS»

Uitgevers: KüPPERS & LAUREY te Haarlem.

Van dit Tijdschrift verschijnt elke veertien dagen een nummer.

Prijs per jaar . ; ƒ3.—

Franco per post 3.25

Voor België . 3.25

Dit Tijdschrift, voorziet in eene sinds lang gevoelde en betreurde leemte in onze Katholieke Letterkunde: ■wij hadden niets "wat op een Literarischer Handweiser op een Literarischer Mundschau geleek. Met alle waarheid mocht alreeds Be Portefeuille, Nieuwe Kunst- en Letterbode te Amsterdam, die herhaaldelijk de artikelen uit

DE WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER bespreekt, in haar nummer van 6Mei 1882, verklaren:

DE WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, onder redactie van J. W. Brou'Wers, is thans in den nieuwen vorm een der degelijkste Weekbladen, met een schat ■VAN oorspronkelijke ARTIKELEN EN MEDEDEELINGEN OVER ZAKEN, WAAROVER ALLE ANDERE TIJDSCHRIFTEN VEELAL zwijgen; ook is ’t Overzicht van Tijdschriften om gelijke reden merkwaardig.