is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. .1. M. de Bont. J. G. Lomans, Penningm. L. M. Bonnike. .1. van Waijenburg, Sekr.

H. H. J. Hogeman. .los. v. d. Hulst en L. Kuypers.

»REGT VOOR ALLEN”

Kies- V ereeniging,

opgericht ten jare 18553.

Be.staat uit een onbepaald getal leden, welke j .'s. kontributie per jaar betalen. Mr. L. H. Povel, President. Heerengaaclit, 14‘i. M. VV. van der Aa, Kommandeur der Orde van den

H. Silvester van de Gouden Spoor, Vice-President, O. Z. Achterburgwal, 217, Mr. Egbert .1. C. Goseling, Penningnieester en Sekretaris, Singel, 148.

L. M. Bonnike, N. Z. Voorbui'gwal, 158 en .1. H. van Swieten, Amstel. 274.

ROOMSGH KATHOLIEKE ZIEKENVERPLEGING,

Keizersgracht b/d Leliegracht, 138.

Plechtig ingewijd dpor Z. D, H. Mgr. P. M. Snickers, Bisschep van Haarlem, den 4 November 1880.

De Zeer-Eerw. Heer A. G. Schweitzer, Pastoor der St. Catharina-Parochie, Singel, 427, Eerc-Voorzitter. P. F. J. Everard, Singel, 397, President. Ed. Povel, Keizersgracht, 291, Vice-President. H. P. van Cranenburgh, Heerengracht, 108, H. J. L. Schmedding, Singel, 134, Sekretaris.

Hulp-Komité van Dames-Riiadsvrouwen :

Mevrouw D. Povel-Guillot, Presidente, Keizersgracht 291. , » L. Westerwoudt-Bruynen, Vice-Presidente, Keizersgracht, 700.

» L. Sterck-Kervel, Penningmeesteresse, Kloveniersburgw'al, 51.