is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dames-Vereeniging tot verpleging van Muisarmen.

P. J. Muskens, Pastoor, Mirekteur. Mevrouw De Ram, Presidente. Mejuffrouw Cato v. d. Bogaert, Penningmeesteresse. » J. Verduin, Sekretaresse. 3) H. Weys, Kollektante.

(Zuid-Holland), Dekenaat Delft. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ32. L. H. Borking, Pastoor, 1837—64—77.

Liefdewerk »Oud Papier.”<

H. Bitter, verzamelaar.

Berkel (Zuid-Holland), Dekenaat Delft. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ32. J. W. van Leeuwen, Pastoor, 1828—57 79.

Liefdewerk »Oud Papier.”>C

S. en K. van Santen, verzamelaars.

Berkel (Noord-Brabant), Dekenaat Boxtel. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ2o. B. J. W. van Rijckevorsel, Pastoor, 1807—32—52.

Berkenrode gemeente Heemstede (Noord-Holland) Dekenaat Haarlem. ' ’ Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒB2.

R. K. Parochiaal Kerkbestuur.

H. Kerlen, Pastoor, President, 1826—51 75. J. G. van der Horst, Penningmeester;

\EREENIGING van den H. ViNCENTIUS a PAULO.>f

J. G. van der Horst, President.

Berlicum (Noord-Brabant), Dakenaat Boxtel. Census voor Prov. Staten en Tw'eede Kamer: ƒ OQ. G. van Gerwen, Pastoor, 1820—48—56.

R. K. Liefde-Gesticht. ter verpleging van Behoeftigen en Weezen met be■waai- en leerschool.