is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en heeft ten doel zich te oefenen in de verdediging der verheven waarheden des Geloofs door kennis en wetenschap. Direkteur: Pater A. van Gestel, S. J., 1881.

Jos. Nyst, President. Gerard Becker. Ch.Hollman-Becker, Vice-Pr. Jules Schaepkens. Mr. Egbert Sassen, Sekreta- Leon Oosterbosch. ris-Penningmeester. Justin Schels. Eere-Leden zijn Mgr. J. Gapri en Mgr. A. Panici.

Katholieke Heeren-Yereeniging, h,

opgericht in 1854.

M. H. Reuser, S. J., Direkt. Jean Ras, 2>ï Assistent. Ernest Hollmann, Prefekt. Jaccp Vos, Thesaurier. Jos. Wijsen, 1® Assistent. Jacq. Geelen, Sekretaris.

Raadsleden.

Jean Meijers. Jos. Gorten. Hubert Dodemont. Rich. Stnber. Cliarl Ghambille. Louis Verwilst. GuUl. Clemens. P. Odekerken. Ed. Winckers. Jos. Vermin.

1® Afdeeling: St. Servatius-Sociëteit.

Doel: Gezellig verkeer met nuttige en aangename uitspanning. Breedestraat 2719.

M. H. Reuser, S. J. Direkteur,'lBBl.

Ernest Hollman, Kommiss. J. Geelen, Bibliothekaris. L. Verwilst, » G. Schils. Thesaurier. P. Slijpen, )) L. Lenaerts, Sekretaris. Jacq. Vos. »

Bij afwezigheid van den Direkteur presideert liet oudste Lid.

2® Afdeeling: Missie-Vereeniging.

Doel: Werken voor de R. K. Missiën en de daarmede in verband staande instellingen.

Direkteur: M. H. Reuser, S. J.