is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 9, 1883, 1883

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het petekind vian den Bandiet, door Mathilde up don door Hekri ' Het Gouden Jubelfeest der H. Vincentius-Verceniging. . 104

De St. Barthoiomeusnacht in het ware licht beschouwd door Mr. 11. C. M. vaS Westerloo ’ jq, E. K. Zendelingen op’t eiland Ameland; door A.'jokritsma! 114 TYtAO-rtirvn* *

Goede ineemng . De kleine bedelaar , door A. ... . . . 109 j De Liefdezuster, door Prof. è'.IL M. Petten .va.taJ jrsi) Bij de „Germania op den .insdravu ejiiils; uoll. alil Feesthulde aan Z. H. Paus XIIJ, Aan een kind op den dag zgjWthÜfl »■ ,Jü#raß»mip. U. atH ■teU:-. God was zijner gedachtig, doUI‘1???. TC.' de Locq van Del WIJNEN ,49 Gods Senant, door Prof. A. H. M. Betten ’ is.

van den dood van Plus IX z. g. . . . . ’ ’ 753 Joannes Tetzel, door Dr. Mich. Smiets. ■ . ! ! ! itj Mgr. Andreas Ignatins Schaepman, door Wi>-and B 'g Jaksen, Pr ■ • j Standbeeld en Sterfbed, door Dr. Mich. Swets . . ’ ' ‘Ol7 De Cheriibiln .. • • .

„ . OIQ Aan Pastoor P. B. Vismans „ „ . . . . 220 Hulde aan Geert van Won, door J. W. Becuwees, Pr. 024 Een heele, groote hond > • . – De Wake Hl O. L. V. van Sittard ’ ’

Bonifa ius en de Goden-eik 247 121/2-jarig bestaan der Pins-Vereeniging . . . ' ' 262 Vaarwel . . 264 Op het graf uwer moeder ' ' 9«>; A— TT T r • . . .

Hulde aan den H. Jozef 266 Gezegend zijt gij onder alle vrouwen 268 Vad Kerstmis tot ,i‘; Hartenstem derVChristen Ave Maria «slarG no «av nsnad jïD«A7»

tJü wavun» 11911:3^ De eerste gnb' Smppers van Maarten .; .. .. .. ns.ah- i''er>?:r> Prijsraadsel .... n.av .-... In de dubbele Plus Altnaiiakken vindt men bovendien een Naamlijst van'alle dienstdoende lIH. Geestelijken, de R. K. Gasthuizen en Verplegingsgestieliten van geheel Nederland, de Wees-, Oude Mannen- en Vroutvenhuizen, Liefdehuizen voor kostdames’ enz. enz.