is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I». STOKVIS &: ZOOIV,

Uitgevers te ’s Bosch.

Verzameling van Novenen ter eere der Heilige Maagd, inhoudende eene Novene voor iederen feestdag van O. L. Vrouw. Door de Zeer-Eerw. Heer L. De Sambucy. Ingenaaid / O IO

LijdenN-tiyinne der Katholieke Kerk. In Hollandsche versmaat overgebracht door T. Stokvis, S. J. Ingenaaid » 0.70

Lofzangen der Kerk ter eere van .(esus , Maria en Joseph. In Hollandsche versmaat overgebracht door T. Stokvis, S. J. Ingenaaid » 0.80

Lofliederen der Kerk ter eere van Gods Engelen en Heiligen. In Hollandsche versmaat overgebracht door T- Stokvis, S, J. Ingenaaid » 0.80

Daggezangen der Katholieke Kerk. In Hollandsche versmaat overgebracht door T. Stokvis, S. J. Ingenaaid » 0.75

Deze vier werken bijeen gebonden in heel linnen band » 3.25

Onlangs verschenen:

Zangen en Liederen, door T. Stokvis, in prachtband » I.

De Lelie van Quito, door P. Jos. Boero. Uit het Italiaansch vertaald doorT. Stokvis, S J.

Ingenaaid » 0.50

In linnen » 0.75

Gedichten voor Roonisch Katholieken, door P. L. VAN Kessel, R. K. Priester, 2® vermeerderde uitgaaf. Ingenaaid » I.

ALLEN KEIIRELIJR COEOGERBIim.

Bovengenoemden bevelen zich tevens beleefdelijk HH. Geestelijken aan, tot het nltgeven van werken op Katholiek gebied.