is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenioing van den I W. N. Schoonens, President. C. J. Schoormans, Vice-Pres. H. M. Smits, Penningm. J. J. W. V. d. Maden, Sekret. H. J. Moonen. H. C. van der Aa. J. B. C. Leppers.

H. ViNCENTIÜS k PaüLO. . .1. J. van Hal. . F. X. Janssens. G. J. van Loon. i N. G. Fransen. A. P. J. van Etten. P. C. Fick. P. J. H. van Etten. Adr. Looijmans.

Roomsch Katholiek Jongensweeshüis.

(afd. der Vereeniging van den H. Vincentius k Paulo).

W. N. Schoonens. H. M. Smits. C. J. Schoormans.

N. G. Fransen. A. P. J. van Etten.

H. Elisabetus-Vereeniging.

Opgericht 7 April 1879. Kontributie f3.— per jaar. J. Philippens, S. J., Rektor der Kerk van het H. Hart van Jesus, Direkteur.

Mevr. Van Weel-van Oldeneel tot Oldenzeel, Presidente. » Frencken-van de Laar, Vice-Presidente. » Minderop-van Berckel, Sekretaresse. » Fick-van Etten, Penningmeesteresse.

Mej. Weingartner-Weijermans, Magaz'ynmeesteresse.

Mej. Hollanders-Mossou. IMej. de Werd-Bressers.

» van Meel-van GOs. |Mevr. Wed. Feije-Engeler.

Liefdewerk »Oud Papier.” W. A. Fick, Korrespondeerend Lid van ’tSub-Comité Breda. R.K. Kerkbestuur. Parochie H. Joannes de Dooper

C. J. Schoormans, Sekretar. P. J. Aerssen. A.P.J. van Etten, Penningm. N. G. Fransen. P. J. Rombouts.

R. K. Parochiaal Armbestuur.

P. H. van Etten, Pres. J. H. Hollanders, Sekret. J. B, N, V. d. Maden, Penn. J. Olislagers. I A. van Etten. |

Wm. Broeders. Andr® Stadhouders. . J. B. C. Leppers. lAndré W. jPransen. |P. Rombouts Czn.