is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 10, 1884, 1884

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Godmensch is geboren: Twee duifjes zijn ge.slacht.

Het offer van de zuivring Is onverplicht gebracht.

De Godmensch is geboren, Voldaan is aan dè Wet,

Al is het Kindje Heilig, De Moeder zonder smet.

De Kerstkring is gesloten. Laat Heer, ons gaan in vreê

En deel van Uw geboorte

Ons milden zegen meê.

Jtoermwid, Maria Lichtmis 1883.

J. Waterreus.

HARTESTEM DER CHRISTEN MOEDER.

(In het Albnm ten voordeele der Vereeniging voor katholiek onderwijs te Eotterdam.)

Bnyten Godt is ’t nerghens veyligh Vondel.

Kind, zie mij aan. Door ’t blauw der ’k in den hemel uwer ziel, °

In ’t vlekloos heiligdom uws harten, Waar nog geen smet of schaduw viel.

Op ’t blank satijn der wangen blozen Gezondheid, lust en levensvreugd.

Zij krullen u de blonde lokken, Zoo dartel als uw speelsche jeugd.