is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MERKWAARDIGE DAGEK

VOOR

NEEELAND’S KATHOLIEKEN.

6 Februari 7e gedenkdag der installatie van Z. D. H. Mgr. A. Godschalk tot Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

7 j, 7e gedenkdag van het afsterven van Z. H._ Paus Plus IX (den Groote). 19 j) 68e verjaardag van Z. M. den Koning. 20 „ 7e gedenkdag d&ï vey'kiezing Zijne Eminentie Mgr. Joachim Pecci tot. Paus (Leo XIII).

2 Maart. 75e verjaardag van Z. 11. Paus Leo XIII. 3 „ 7e gedenkdag der Krooning van Z. H. Paus Leo XIII.

4 „ 32e gedenkdag der Herstelling van de Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland (1853) en der benoeming van Z. D. H. Mgr. .1. A. Paredis tot Bisschep van Roermond.

SI: „ 71e verjaardag van de heëediging der Grondwet.

8 April. 61e verjaardag van H. K. 11. Prinses SoPHiA. Groot-llertogin van Saksen-Weiinar-Eisenach, Zuster des Konings.

11 ;; 69e verjaardag van Z. D. H. Mgr. P. M. SsiOKERs, Aarts-Bisschop van Utrecht.

25 „ 2e gedenkdag der installage van Z. D. H. Mgr. P.M. SuiCKERS,aIs Aarts-Bisschop van Utrecht.

18 Juni. 70e gedenkdag van de Overwinning te I Waterloo (1815).