is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Internationale Postwissels 89

Postpakketten , Binnenland 90 Postpakketten Buitenland 91 Verrekenings-Pakketten. . , 91

Opgave der Titels van Kerkelijke en Wereldlijke Overheden . . 94

MENGELWERK.

Bladz.

Kunt gij bidden? door Mej. C. Alberdingk Thijm. , .... 99 Andreas Boccatius S. J., door A. Jorritsma 117 Arnoldus Cathnis S. J., „ „ 124 Een Encycliek van Willem den Zwijger, door Prof. H. J. Allard . 183

De dood der onschuld, door Pater Ten B 144 Een weerzien, door Professor J. E. H. Menten, 145

De weg der fortuin, door A. v. d. Hoeven 150 De Salve-Aandacht te Maria Einsiedlen, door Professor J. E. H. Menten I®^ Apostolisch Vicariaat van Suriname, door A. Bossers C. S. S. R. . 166 Wie is Petrus de la Paille? door Pastoor P. B. Vismaus . . . 175 Hoop Eijkzang, door Professor A. H. M. Ruyten 191

Hoe een spreekwoord in de wereld komt, door J. R. van der I,ani. 193 II Bome, door Prof. A. H. M. Rnyten 204 Het wrekende Hout, door Mathilde 205 Het crucifix van de H. Hedwigi», door Professor J. E. H. Meuten. 209 Ontmoeting, door A. van den Hoeven 213

Mgr. Henricus van Beek 216 De grootste Kerken 224 De Paus, door Ednard Brom 225

Voor geest en hart 286 Legende van de drie balsemvaten, door Th. Ign. Welvaarts. Archivaris 237 Christophorus Columbns, door M. Nijssen, Pr 241 De Pius-Vaan, door Dr. Midi. Smiets, Pr. . . . . . 242 St. Servaas te Maastricht, door Dr. Mich. Smiets . . . 245

Het Schoolprogram van Christns, door Dr. Mich. Smiets 250 Na den dood van Pius IX, door A. A. Boerma. ... 251 Het licht voor het venster 254

Avondbede, door 0. Henckens, Pr 260 Onze Krnismoeder, door H. J. Martens, Pr 261 Uit het leven van een zaligen Nederlander 263 Aan de Onbevlekte Maagd Maria, door C. Henckens, Pr. 267 Aan God, door C. Henckens, Pr 267

Snippers van Maarten 268 Prijsraadsel, 1885 276

ADVERTENTIËN.

Ageat van Klinkenberg & Co Architecten