is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R. K. Spaarkas.

Pastoor AV. Lunter, Pres. G. H. A^ollmer. L. J. S. de Boer. G. Metz, Penningm. Nederlandsche St. Gregorius-Vereeniging. AV. Lunter, Pastoor, Presid.|A. Bary, Penningm. J 11. J. Directeur. |G. Metz, Secretaris.

Doenrade (Limburg), Dekenaat Schiiinen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: ƒ 20— J. G. Daemen, Pastoor, 1837—62—83.

Doesburg (Gelderland), Dekenaat Doesburg. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: /’26.— E. J. A. Reigers, Pastoor, 18.3:3—6U—80. G. A. P. M. Massa, Kapelaan, 1850—78—82.

R. K. Parochiaal Kerkbestuur.

AV. J. Coops, Vice-Presid. A. T. Overmaat, Kassier F. J. Kroets, Penningm. der Schoolfondsen. A. Schaars, Secretaris.

R. K. Parochiaal Armbestuur.

G. R. van Ree, President. jH. Rademaker. J. S. Pelgrim, Vice-PresidentH. Overmaat. en Penningmeester. jAlb. AVillemsen. Th. A. Harbers, Secretaris.

Liefde-Gesticht,

ter verpleging van oude vrouwen. Hier is ook aan verbonden een Bewaarschool, dagschool voor meisjes en Pensionaat.

E. J. A. Reigers, Pastoor, President. J. AV. Berendsen, Penningm. | A. Schaars, Secretaris.

Bijzoitdere school voor meer uitgehreid lager ondertcijs (Parochiale school).

Hoofdonderwijzer: J. AV. Schülinck.

Onderwijzer: B. Haanappel.

Vereentging van den H. Vincentius a Paulo.

J. AV. Berendsen, President. B. AV. L. Dellemijn, Secr. P. L. Rieff, Vice-President. G. Ganzeboom, 2e „ A. F. Overmaat, Penningm. H.J.Mesman,Magazijnm.

R. K. Kiesvereeniging: „Recht voor Allen.”

Dr. W. AVarren, Presicl. IE. Gustenhoven. J. AV. Berendsen, Vice-Pr.'J. AAP Schülinck, Secretaris. G. E. van Ree, Penningm.|