is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0. W. Nieuveld, Kapelaan, 1852-75—81. J. C. H. Kok, „ 1849—73—84.

Gesticht van Liefdadigheid, •

met Bewaar- en Leerschool, gesticht door Pastoor, üoschker, z. g. Dit wordt bestuurd door het .1 ar rochiaal Kerkbestuur.

Vereeniging van den H. Yincentius a Paulo.

W. G- Herperink, Presid. j G. Jansen, Penningm. H. Furigerink, Vice-Presid. 1 B. J. Wiegerink, Sec. Groesbeek (Gelderland), Dekenaat Nijmegen. . Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f2o. W. van Laarhoven, Pastoor, 1839—64—84. C. F. Blomious, Kapelaan, 1847-73—73. P. van Zutphen, „ 1854 79—80.

R. K. Liefde-Gestight,

liestuurd door Eerw. Zusters van Tilburg. Kostdames worden hier opgenomen voor f400. Zangkoor Caecilia, hernieuwd in 1879. J. Blees, Directeur.

R. K. Parochiaal Armbestuur.

G. Koppel, Voorzitter. W. Kersten. ,Ts. Nas, Secr.-Penningm. G. Theunissen. G. Theunissen. J- Jochems.

Groessen (Gelderland), Dekenaat Doesbui g. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer, f 20. H. Wienbolts, Pastoor, 1817-48—52. H. H. Remmers, Kapelaan, 1850-75-83.

VeREENIGING van den 11. ViNCENTIüS il PaULO.

A. A. Aleven, President.

Groningen (Prov. Groningen),

Dekenaat Groningen en Assen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer, i 00. 49992 Zielen. 3500 Communicanten. W. F. Eisen, Deken en Pastoor, 1840—64 84. A. A. Hogeboom, Kapelaan, 1846—69—75.

B. W. Willems, „ G. J. Ch. Overwijn, ~ M. Glaudemans, „ — 74:.