is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rossum (Gelderland), Dekenaat Zalt-Bommel. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f2o. J. H. van der Velden, Pastoor, 1839—64 81

Rotterdam (Zuid-Holland), Dekenaat Rotterdam. Census voor Proy. Staten en Tweede Kamer: f 100. 166.001 zielen. 19.616 Communicanten.

Parochie van den H. Laurentius.

K. F. Taverne, Deken en Pastoor, 1827—50—70 A. H. F. Wennen, Kapelaan, 1846—70—72 J n» 1842—70—76. GG Th Oosterbaan, „ 1852—80—82. D TVT TD.-.J— "

„ 1852—76—83. J. M. j. Baede, Assistent, 1849—73—81.

Kerkbestuur.

J. F. Verouden, Secretaris. Parochie van O. L. V. Onbevlekt O.ntvangen. A. Kouwenbergh, Pastoor, 1827—60—80 J. F. Sengers, Kapelaan, 1827—54—58.

P. A. A. Loots, „ 1835—70—84. J. A. van Kessel, „ 1832—61—77. Th. Nolet, 1826—54—66. Giulick, „ 1814—47—80. f. » 1830-59-79.

W. M. van Kleef, „ 1883—62—82. T „ 1833—62—82. J. B. JNuijten, Rector der Kapel van het H. Sacrament, 1843—69—83.

Kerkbestuur.

J. F. van Blarikum, Penningmeester. G. E. F. van der Schrieck, Secretaris.

Parochie aan het H. Hart van Jesus. J. A. Havekes, Pastoor, 1825—64—82. L. Th. Derksen, Kapelaan, 1849—76—82. J. G. van der Veer, „ 1850—77—82.

J. D.A. Meijer, Assistent, 1856—81—82.'

Kerkbestuur.

H. J. Penningmeester, j J. J. Heijne, Secret. Parochie van de H. Rosalia. H. Kusters, Pastoor, 1837—62—83.