is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 47, 1897, no 277-282, 1897

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47« JAARGANG.

N» 281

NEDERLAND.

BISDOM YM ’S-BOSCH.

Ingekomen liefdegiften:

1° Udenhout a) eene liefdegift op hoop van zegen ƒ 10 en b) aan liefdegiften van N. N. f 9.

2“ Bo.vtel van den Weled. Achtb. Heer F. Stael, overleden ■weldoener ƒ5OO.

8“ Tilburg, Goirke, van N. N. voor de overledenen fl.

Schijndel a) om een slaafje af te koopen, dat den naam moetj ontvangen van jJohannes f 25. b) Om een slavinneije af te koopen, dat den naam moet ontvangen van Maria Anna ƒ25. c) Om een'slaafje af te koopen, dat den naam moet ontvangen van Ignatius Theodorus ƒ25. d) Een slaafje af te koopen, dat den] naam moet ontvangen van Arnoldus ƒ 25 en e) om een slavinnetje af te koopen, dat den naam moet ontvangen van Gijsberdina ƒ 25.

5“ Oorschot a) Door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. B. Franken ƒ 100. b) Door bemiddeling van Mevr. de Wed. Gonssens hoofdtivsorierster ƒ 110.

A

o