is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het apostolisch vicariaat van Zuidelijk Fo-kjen met de hoofdplaats Amoy;

Het apostolisch vicariaat van Oostelijk Toog-king met de hoofdplaats Haiphong;

Het apostolisch vicariaat van Midden Tong-king met de hoofdplaats Bui Ghu;

Het apostolisch vicariaat van Noordelijk Tong-king met de hoofdplaats Huong-ia.

In het jaar 1896 hebben de 23 religieusen , die in het apostolisch vicariaat van Noordelijk Fo kjen de geestelijke bedieningen uitoefenen voor eene christen gemeente van 38 877 leden, het H. Doopsel toegediend aan 1031 christen kinderen, 1653 kinderen van ongeloovigen en aan 869 volwassenen.

Het vicariaat telde 45 jongensscholen , waar 726 leerlingen, en 22 meisjesscholen , waar 267 meisjes werden opgevoed.

Het aantal dengenen, die zich voorbereidden om het sacrament der wedergeboorte te ontvangen , was geklommen tot het ongelooflijk cijfer van 35 103.

Twintig inlandsche wereldgeestelijken staan in dit vicariaat de missionarissen krachtig ter zijde.

Het apostolisch vicariaat van Zuidelijk Fo kjen bedient ook het eilana Formosa.

Zeventien religieusen, die voor 4307 christenen werkzaam zijn, hebben in 1896 gedoopt; 147 kinderen van katholieken, 49 van ongeloovigen en 59 volwassenen.

Er bestonden in dit vicariaat 10 jongensscholen, bezocht door 159 leerlingen, 5 meisjesscholen en 2 weeshuizen, te zamen met 130 kinderen ; 502 catechumenen bereidden zich voor tot het H. Doopsel

In het apostolisch vicariaat van Oostelijk Tong-king werden in dit zelfde jaar gedoopt door 12 kloosterlingen : 1410 christen kinderen, 7046 ongeloovige kindertjes en 263 volwassenen.

Men hield er twee scholen voor meisjes met 70 leerlingen. Eene jongensschool en 4 weesinrichtingen hadden te zamen 200 jongens opgenomen; 1400 christenen wijdden er zich aan het