is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT DER VERSLAGEN UIT DE MISSIËN OVER 1898 1899.

N. B. Van 10 Missiën was geen verslag ontvangen; van verscheidene slechts een onvolledig.

Aan de Missiën der Lazaristen werd 329,000 fr. ; der Jesuïeten, 468,500 fr.; der Vreemde Missiën, 1,117,500 fr.; der Congregatie van den H. Geest en het H. Hart van Maria, 246,52! fr. 06 c. ; der Dominicanen, 57,000 fr. ; der Minderbroeders , 262,500 fr. ; der Oblaten van Maria, 75,500 fr.; der Congregatie van Milaan, 111,000 fr.; aan verschillende Missiën , 539,700 fr.; buitengewone toelagen , 71,000 fr ; in het geheel 3,296,221 fr. 06 c ; beschikbaar'gehouden 3,000 fr.

NAMEN Gestichten. Liefdewerken. 1 der aantal è . a 1 Geestelijke Huizen. N ‘3 pfl B V © o s> © e JS V © .s ë a. © e © fu e © » © V : Yereenigingen. V B « K « s e re e a. << 2 & a i 1 Lazaristen. 11 45 169 53 4 39 55,296 13,482 1 Jesnïeten. 17 128 2331 42 9 302 82,629 182,199 1 Congregat. der 171,867 56,482 Vreem.Missiën 43 278 1151 91 23 361 Congregatie v. d. H. Geest en j het H. Hart van Maria. 12 91 126 98 47 116 4,078 11,856 Dominicanen. 7 25 14 4 94 80,950 2,167 Minderbroed. 14 29 219 23 3 22 31,871 11,470 Oblaten van Maria Onbevl. 9 38 269 62 32 33 2,647 8,936 Coneregatie 7. 3,677 Milaan. 8 28 154 18 9 38 12,103 Verschillende Missiën. 71 241 891 159 104 214 35,917 45,503 Totalen: 192 li 898 5264 550 231 1219''427858 335772 11 r