is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IVET>EI«.L T>.

BISDOM VAÏf ROEEMOUD.

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Genootschap

DER H. Kindsheid , van Juli 1898 tot Juli 1899

decanaat roermond, gl. c.

Roermond (1) . • 682,90

O. L. Vr. inhetZand. 31,36

Beegden .... 40,30

Buqqenum (2). . . . 50,—

Haelen 80,-

Herkenbosch. . . . 7,

Herten 36,—

Horn 103,50

Maasniel 125,—-

Melick 2,10

Neer 132,

Nunhem 13,60

Swalmen 134,—

Totaal: 1437,76

DECANAAT ECHT, fil. C

Echt 189,

Echterbosch. . . . 30,-

Heel 100,

Linne 96,

Maasbracht 98,

Montfort 44,50

Ohe en Laak. . 55,8.5

Transporteeren: 613,35

Transport: 613,35

Peij

Roosteren 47,20

Stevensweert. . . . 85,87

Thorn 68,—

Wessem 98,—

Totaal: 912,42

DECANAAT GENNEP. yl. C.

Gennep 129,—

Xlferden 53,41

lier gen 150,—

\liddelaar 25,10

Mook 66,—

Ottersum. ... . 104,—

Wel.l (3) . . . . 173,

Totaal: 700,51

DEC.VNAAT GULPEN. gl. C.

Gulpen 67,16

Epen 1^22,

Eys 42,

Ilolset 1,—

Margraten. . . . 50,—

Transporteereii; 282,16

(1) Hierin begrepen eene gift van /'200,—; tot vrijkoop van een slaafje bij den H. Doop te noemen: Louis; tot vrijkoop van een slaafje te noemen: Joseph, en van een slavinnetje te noemen : Margaretha-Sybilla, te zamen /*36,—.

(2) Tot vrijkoop van een slaafje 24 gulden. Ofschoon die 24 gulden verleden jaar zijn geschonken , zijn ze toch waarlijk tot dat doel gegeven, en mag zulks ook dit jaar worden gemeld, tot aanmoediging van anderen.

(3) Hieronder begrepen /25,— tot vrijkoop van een slaafje te noemen : Adolf.