is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te noemen Josephus Maria f 25. Helmond aan collecten / 240,22. Eindhoven aan c iliecten f 41,22. (Menhout van N. N. f 50 ; om een slaafje en een slavinnetje vrij te koopen, die genoemd zullen worden Joannes en Huberdina van Udenhoul ƒSO; en voor twee slavinnen die genoemd zullen worden Wilhelmina en Peti'onella /50. Grave aan liefdegiften ƒ3O; van de Zustersscliool ƒ48,88; en van de Fratersscliool /52. Vechel van den Weleei-w. Heer M. A. van de Ven in leven pastoor te Wanroij / 2 lü; en van N. N. /’2o. Boxtel eene gift a f‘Si tot vrijkooping van een slaafje Johannes of Johanna; van N. N. ƒIOO van wijlen Mej. Catharina de Leeuw f 100 ; van wijlen Hermanus en Jacoba Roelofs ƒ 200 ; voor voor een slaafje doopnaam Joannes / 25 en van N. N. / 50. Oploo van wijlen Maria Bardoel / 25. Oirschot door tusscbenkomst van den Weleerw. Heer J. B. Franken Pastoor a) van den Weleerw. Heer Wilhelmus Lucas van Baar ƒ500; b) van Adrianus Neggers Weldoener /50; c) tot vrijkoop van een slaafje en een slavinnetje te noemen Albertus en Maria van Oirschot ƒ100; en d) tot vrijkoop van een slaafje Franciscus van Oirschot / 25 ; en door bemiddeling van Mevr. de Wed. Goossens Hoofdtresorierster, van wijlen Henrica Copal ƒIOO. Asten collecte in de kerk ƒ 65. lAempde verschillende giften bij het feest der H. Kindsheid / 100. Zevenbergen collecte in de kerk ƒ4O; eene gift a ƒ 100 en er nog onder begrepen de bijdrage van Moerdijk. Diessen van een onbekende tot vrijkoop van een kind, dat den naam zal dragen Josephus Maria ƒ25. Middelteers er onder begrepen de bijdrage van Oostelbeers. Netersel eene gift a ƒ42. Erp van N. N. ƒ25 vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius Theodora Maria ; van N. N. tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Maria van der Velden ƒ25; collecte bij het Feest ƒ45,41; door bemiddeling van den Weleerw. Heer van der Meiden voor een slaafje te noemen Lambertus van der Horst ƒ 25; door bemiddeling van den Weleerw. Heer Pastoor van Boekel / 200, van N. N. tot vrijkoop van twee Chineesjes bij den Doop te