is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de kinderen , zijne kinderen ook die hij vooral de devotie tot Maria inprentte. De geloovigen verlieten de kerk, de stoet werd opgesteld, want het weer bleef goed en nu trok hij verder, wel twee uren lang. Wat werden ze moe , de kleinen , ook al wilden ze ’t niet voelen ; en wat grepen ze naar den boterham , als de bezorgde moeders er hun brachten. De parochianen bewonderden den stoet langs den weg, of met de harmonie voort wandelend, herhaaldelijk door de lieve collectantjes aangemaand om nog ééns wat voor de arme Chineesjes te otteren. Langs Straat en Kaak ging ’t naar ’t Broek en zoo tot aan ’t begin van den Broekschen weg, waar de stoet ontbonden werd.

Wat zal er in de vreemde landen weer blijdschap gebracht kunnen worden door het opgehaaide geld ; en wat zal in het volgende jaar de ontvangst in Woensel weer grooter zijn dan het vorige : want zoo’n kinderfeest wekt op om te geven en veel te geven.

Leve het Genootschap der H. Kindsheid 1

MISSIËN.

.AJErMKA.

AP. VICARIAAT VAN FRANSCH KONGO.

Brief van den Zeereerw. P. J. Derouet, van de Congregatie van den H. Geest en het H. Hart van Maria, Overste der Missie van de H. Drievuldigheid te Bwanza, aan de leden van het Genootschap der H. Kindsheid.

Geliefde Kinderen.

« Pater , zalig nieuwjaar voor u, uw vader en moeder, broers en zusters, en al mijne vrienden in Europa !”