is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Mgr. 'Zwijsen in 1845 naar Frankrijk gezonden, ontmoette Pater De Beer in Parijs Mgr. Forbin-Janson, den stichter van het Genootschap. Deze legde hem de plannen van zijn verheven liefdewerk bloot, besprak doel en middelen en Pater De Beer op zijne beurt stelde hij zijn terugkeer hier

te lande Mgr. Zwijsen van een en ander in kennis. Dit droeg zoozeer de goedkeuring weg van onzen grooten kerkvoogd, dat hij ai ras de hand aan ’t werk sloeg en het Genootschap in zijne parochie «het Heike” te Tilburg oprichtte. Het zaadje, aldaar in de aarde gestrooid, werd de reusachtige