is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport f 3785,50

Van N. N. ....... – 59,02

Tilburg par. Heuvel van den Edelachtb. Heer F. Bergmans tot lafenis der ziel van zijne Echtgenoote. – 100,—

Van wijlen Wed. Andries Hermans te Guyk. – 100,—

Mil van Lamberdina Klaassen tot vrijkoop van een slaafjje en een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Hendricus Joannes en Lamberdina. . – 100,—

Den Dungen van wijlen de Wed. J. Reinders aldaar in Januari 11. overleden. ... – 25,—

Loon-op-Zand van wijlen de Wed. Arnoldus Verster – 100,—

Van wijlen den Zeereerw. Heer J. P. L. van Heesbeen Pastoor van de Eerde. ... – 250,—

Liempde door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. Lalijnhouwers Pastoor tot aankoop van vier slaafjes te noemen Wilhelmus , Petronella , laicas , Johanna. ......... 100,—

Door bemiddeling van den Weleerw. Heer L. de Vaan Pastoor te Volkel van N. N. tot afkoop van twee slaatjes bij den Doop de namen te geven van Heniicus en VVilhelmina. .... – 100,—

Van wijlen de kinderen .lan van Oorschot te Hilvarenbeek. ........ 300,—

Van N. N. uit X. voor het Genootschap der H. Kindsheid. ........ 115,—

Uit Waalwijk tot vrijkooping van een slaafje, dat bij den Doop genoemd zal worden Petrus Jacobus Antonius tot lafenis der overledenen. . . – ‘25,—

Tot vrijkoop van een slaafje en een slavinnetje , welke de namen zullen ontvangen van Antonius Arnoldus en Anna Maria. .... – 50,—

Eene bijzondere gift van N. N. te M. . . – 600,—

Door bemiddeling van den Hoogeerw. Pater M.

Transporteeren / 58t9,52