is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c) van N. N. /1,25, d) van N. N. /l, e) van N. N. fi, f) van N. N. ƒ2,50, g) van N. N. / 50, h) van Maria Verhoeven /25; en i) van N. N. ƒ1,50.

37. Tilburg parochie Heike a) liefdegiften ƒ5,21®, h) contrihutiën en spaarpenningen van de scholen der Eerw. Fraters f 62, c) van de scholen der Eerw. Znsters 1“ contributie ƒ1:1 en 2» spaarpenningen ƒl5, d) van de Dames kweekelingen i° contributie ƒ6,05 en 2® spaarpenningen /9,45, e) van de weesmeisjes ƒ11; en j) van toegevoegde leden ƒ29,50.

88. Leeuwen parochie Benedeneind a) collecte in de kerk bij gelegenheid der Missen / 8,63 ; en h) van wijlen Mejuffr. V. d. Weerden ƒlOO.

39. Vechel a) eene liefdegift a/ l; en b) eene liefdegift a ƒ0,50.

40. Nuenen a) collecte in de Mis Nov. 1901 ƒ25,50; en h) gift door bemiddeling van den Weleerw. Heer Pastoor A. van Grinsven ƒlO.

41. Neerhosch a) de opbrengst van ’t Kerstkribje ƒ4,50, b) eene liefdegift a f‘3,75-, en c) eene liefdegift a ƒ1,50.

42. Donk bet oflër ƒ 18,37.

43. ’s Bosch par. St. Jacob a) collecte ƒ 15,50; en bj tot vrijkoop van een slaafje te noemen Ferdinand ƒ 25.

44. Gerwen door bemiddeling van den Weleerw. Heer P. Wijtvliet Pastoor, van N. N. eene bijzondere gift voor de H. Kindsheid a ƒ25.

45. Middelbeers a) van A. S. te Oostelbeers tot eene bijzondere intentie ƒ 3,40, en b) van verschillenden uit de Gemeente Oost- West- en Middelbeers ƒ51,76.

46. Tilburg par. Noordboek a) collecte 24 Oct. ƒ19,43, b) In bet eerste jaar der twintigste eeuw van Mej. N. N. eene liefdegift voor de arme Missiën a flOt), c) van de Fratersscbool in de schoolstraat /31, d) van de kweekelingen van bet Fratersbuis ƒl6, e) van de weesjongens van bet