is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport f 4877,37®

Raalle – 52,50

Ruurlo .... 24,45

Saasveld. ... – 130,—

Schalkwijk. ... – ISO,—

SUvolde 40,—

Soest’’) ... – 350,—

Stadskanaal. ■ 25,—

Steenwijkerwold – 47,—

UithuizetP) ... – 240,—

Utrecht • 536,—

Yasse – —,—

Yeendam. ... – 166,

Transporteeren : /'6668,02*

Transport: / 6668,02*

Vinkeveen. . – 40,—

Weerseloo. (1900 en ’Ol) ■ 77, –

Westervoort 24,90

Wijhe (Boerhanr). – 40,—

Workum. . . – 39,40

Zeddam.) (4900 en ’Ol) – 45,— Zevenaar en Oude

Zevenaar. 420,93

. . . – 491',—■

Liefdegiften’”) . – 47,34*

Rente – 42,70

Totaal: /' 7605,00

UITGAVEN.

Voor Annalen , enz – 557,75

Aan onkosten , port – 2,25

Verzonden naar Parijs – 6720,—

Totaal /' 72^0,00

Balans.

Ontvangsten f 7605,00

Uitgaven f 7280,—

Blijft in kas f 325,—

7) Hieronder begrepen fiOO.—• van wijlen den Wel Ed. Heer G. G. Klonters te Utrecht overleden.

8) Hieronder begrepen een gift van /100,—.

y) Hieronder begrepen een gift van / 50,—.

10) Namelijk f\%— uit Schalkwijk en ƒ5,34® uit Utrecht.

Wij betuigen opnieuw onzen oprechten dank aan de EE. HH. Directeuren, aan de Tresoriersters en Zelatricen voor de ijverige zorgen, waarmede zij de belangen van het Genootschap der H. Kindsheid blijven behartigen. Wij hopen en