is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 52, 1902, no 307-312, 1902

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52® JAARGANG.

N“ 310

[, ?]V ÏE

BISDOM YAlf ’S-BOSCH.

Z. D. H. Mgr. W. van de Ven, Bissdiop van ’s Bosch heeft benoemd tot Diocesaan-Directeur van het Genootschap der H. Kindsheid den Hoogeerw. Heer J. Pompen , Vicaris- Generaal van het Bisdom te ’s Bosch.

Ingekomen Lie^degijten

1. Tilburg parochie Hasselt a) aan collecten /'9,56 ;en b) aan liefdegiften f 2,90

2. Tilburg parochie ’t Goirke a) schaal / 8,34 ; en b) offer / 22,33.

3. Tilburg parochie ’t Ileike schaalcollecte / 2.5,43.

4. Boerdonk aan giften / 12,50.

A.

7