is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mejuffrouw Ardina Bink ƒ25. Liempde a) schaalcoUede ter gelegenheid der Feestmis der H. Kindsheid /31,42; en b) verschillende giften /30. Zevenbergen a) van wijlen J. Mol ƒSO; en b) er nog onder begrepen de bijdrage van Moerdijk. Diessen offers der feesten ƒ 46. Middelbeers: er onder begrepen de bijdrage van Oostelbeers. Stratum collecte met het feest der H. Kindsheid ƒ28,31®. Lage-Mierde van N. N. aldaar ƒ 50. Geldrop a) collecten ƒ 34,55 ;b) door bemiddeling van den Weleerw. Heer J. J. Kluytmans Kapelaan voor een slaafje te noemen Maria Wilhelmina ƒSO; en c) van wijlen Mejuffrouw Lucia Eijken Tresorierster ƒ25. Netersel eene a ƒ42,55. Erp a) collecten ƒB3; b) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius ƒ25; en c) tot vrijkoop van een slavinnetje der Zelatricen te noemen: Petronella, Maria, Paulina Anna Maria Klaassen /25,50. Woensel a) uit Woensel ƒ100; b) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Maria Joanna, Josephina van Luyt van het personeel der fabriek van Philips ƒ 25; c) offer van het feest ƒ 40; d) van N. N. ƒ100; en e) van N. N. uit Woensel ƒ 100. Boerdonk a) voor een slaafje te doopen Lambertus Johanna ƒ 25; b) voor een slaafje Laurentius Maria / 25; c) van N. N. voor een slavinnetje Maria /25 en d) aan kleinere giften ƒ69. Donk aan offers ƒ42,50. Reek liefdegiften van verschillende personen te Reek als: van N. N. ƒ100; van N. N. ƒ 68,90 en van Franciscus Schiks ƒSO. Haaren aan schaalcollecten ƒ34,68; en b) van wijlen de Wed. v. B. ƒSO. Malden eene gift om een zaligen dood te verwerven ƒ4O. Volkel a) van N. N. om een slaafje vrij te koopen ƒ 25; b) van N. N. om een slaafje af te koopen ƒ27; c) voor twee met de namen Henricus en Henrica bij hunnen doop ƒ 100 van N. N.; d) van N. N. voor twee slaafjes met de namen Martinus en Bernardina ƒSO; en e) voor afkoop van een slavinnetje met de doopnamen Johanna Maria ƒ25. Beuningen van N. N. ƒ 50. De Eerde van wijlen Anna Maria Vissers geb. Venmans tot vrijkoop van een slaafje of slavinnetje ƒ 25; en b) van