is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat bij kunnen doen. Ha, Kjen-foe , dat heb je eens slim aangelegd. Ik tart alle Kwang-si-mannen (*) om mijn schat daar onder den neus van den grooten god Fo weg te halen. Maar, oppassen is de boodschap. {Hij kijkt onrustig om zich heen.) En ik moet mijn rol nu goedjspelen. Nou, {hij wrijft in de handen) het zal waarlijk de eerste keer niet zijn, dat een Sinees zoo’n Westerschen duivel in den nek ziet. Ha, ha, ha! Die Fransche vuurvreter heeft er toch nog goed aan gedaan , dat hij Sin-a-li niet voor honden en varkens heeft laten loopen. Die lieve neef! wat verlang ik hem weer eens te zien ! Toen ik hem de deur uitjoeg, was hij zoo schraal als een vischgraat, maar nu zal hij hij de Franschen wel goed in ’t vleesch gekomen zijn, en ik haal er zeker nog een mooi duitje af. Die Westerlingen hebben geld, en de meester van den Hemelheertempel {Kerk) zal mij wis een stevig sommetje bieden om Sin-a-li te mogen houden. Maar ik zal mij taai houden, hoor 1 En als hij hooge woorden durft gebruiken, dan zal hij ondervinden, dat een zoon van het Hemelsch Rijk niet hang is voor zoo’n hondsvot van een Westerling. {Hij zet een hooge borst.) Maar sst! Ik hoor daar iemand aankomen.... Kijk, ’t is een vreemde; en wat ziet hij er mooi uit in zijn kleeren! Zeker de bonze zelf. Nou, Kjen-foe, man, hou je goed ! (wordt vervolgd.)

(*) De inwoners van Kwang-si schijnen als doortrapte dieven bekend te staan.

OUDK PO3TZKGELB

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 April TOT 8 Juni 1904.

Mej. Betsy Kleynen, Beuningen 1550. Den Jongenh. A. v. Houten 1000. Den Jongenh. Gerardus van Oss, Leeuwen 4000. Mej. Hermina Kooiker, Deuminger 1000. Truda en Marietje Muselaars, Erp 1000. Mej. Maria Lankers, Erp 800. Mej. Trjjntje Voorbg, Yinkeveen 1600. De Eerw. Zusters te Moerdpk 17000. De Eerw. Zusters te Laren (N. H.) 48000. Mej. Tr. Le Hecq , Zevenaar 2000. Gpsbertje Calier, laren 2200. Mej. Lena Swinkeis, Nuenen 1000. Mej. A. Donker , Ginneken 1000. Mej. M. A. Franse , Alkmaar 1000.