is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 54, 1904, no 319-324, 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Transport: 882 000

32 IN. Fo-kjen (Dom.) Mgr. Massot, Ap. V. 15 000

33 Z. » (id'.) Mgr. Clemente, Ap V. 10 OCO

34 N. Kjang-si (Laz.) Mgr. Bray, Ap. V. 20 000

35 i> » Liefdezusters. 22 000

36 0. » (id) Mgr. Vic, Ap. V. 36 000

37 » » Liefdezusters 6 000

38 Z. i> (id.) Mgr. Coqset, Ap. Vic. 13 000

39 N. Hoe-nang (Augustijnen) Perez, Ap. V. 6 000

40 Z. » (Mind.) Mgr. Mondaini, Ap. V. 26 000

41 Kwi-tsjoe (Vr. M.) Mgr. Guichard, Ap. V. 55 000

42 Jun-nan (id) Mgr. Fenouil, Ap. V. 10 000

43 Kwang-si (id.) Mgr. Lavest, Ap. V. 12 000

44 Kwang-tong (id.) Mgr. Mérel , Ap. Pref. 47 000

45 Macao Mgr. den Bisschop 6 000

46 Hong-kong (M. v. Milaan.) Mgr. Piazzoli, Ap. V. 6 000

47 » Zusters van Canossa. 16 000

48 » (VV. M.) Liefdezust. van St. Paulus 22 000

49 Thibet (id.) Mgr. Giraudeau , Ap. V. 11 (K;0

50 0. Mongolië (Belg. M.) Mgr. Abels, Ap. V. 88 000 51 M. » (id.) Mgr. Van Aertselaar, Ap. V. 53 000

52 Zusters Franciscanessen van O. L. V. 3 000

53 W. » (id) Mgr. Bermijn, Ap Vic. 20 000

54 Kan-soe (id.) Mgr. Otto, Ap. Vic. 10 000

55 Z. Mandsjoerië (Vr. M.) Mgr. Choulet, Ap. Vic. 15 000

56 » Liefdezusters van Portieux. 26 000

57 N. Mandsjoerië (id.) Mgr. Lalouyer. 10 000

58 N. Japan, Tokio {id.) Mgr. Osouf, Aartsh. 16 000

59 » . )) o Zusters van het Kind Jezus. 41000

60 » » Hakodaté (id.) Mgr. Berlioz, B. 9 0(0

61 » » » Zusters van St. Paulus. 33 0IK)

62 » » » Trappisten. 2 000

63 M. » Osaka (id.) Mgr. Chatron, B. 14 000

64 » » » Zusters vanïChauffailles. 23 000

Transporteeren : 1 534 000