is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEKOOTSCHAP DEP H. EOTBSHEÏ».

ALGEMEEN E REKENING OVER 1904.

ONTVANGSTEN

I® Bijdragen en giften (waaronder fr. 4,220.68 c. uit de Missiën):

In Europa : fr. 3,467,940.99

» Azië: – 9,926.40/

. Afrika: – 2,918.25/

» Amerika: – 212,492.251

» Oceanié : – 1,275.90

/r. 3,694,553.79

2® Intresten van belegde gelden. . . . 20,786.89

3® Verkoop van prentjes, inedaljes, enz. . . 10.00

Totaal der ontvangsten: fr. 3,715,350.68

ÜITGAVEN.

1® Kantoren en briefwisseling. . . fr. 32,696.35

2® Fransche Annalen (207.000 ex.) en ander drukwerk – 46,976.45

3® Spaansche Annalen (5,800 ex.) . – 3,445.55

4® Andere onkosten in Frankrijk. . – 13,895.00

5® ld. elders (Annalen, enz.) .... – 147,287.11

6® Mcdaljes en beeldjes – 11,427.30

7® Verzendingen – 19,514.25

8® Voor het beleggen van gelden. . . – 1,849.93

“ op— O 9“ Missen door Weldoeners gevraagd. – 6,042.25

Totaal der Uitgaven : fr. 283,134.19

Beschikbaar over 1904: fr. 3,432,216 49

Som gelijk aan het Totaal hiernaast: fr 3,715,350.68