is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Th. V. G. tot zegen /100 ; c) offer bij de gelegenheid van ’t feest der H. Kindsheid / 80; d) van M. A. v. S., C. v. S. en M. C. V. S, tot zekere intentie en tot lafenis der geloovige zielen fbO-, e) van N. N. tot vrijkooping van twee slaafjes bij het H. Doopsel te noemen Augustinus en Monica f 200; en f) van M. A. G. en M. G. v. S. tot zekere intentie en tot lafenis de geloovige zielen / 25. Valkenswaard eene gift van N. N. ter eere van het Goddelijk Kind Jesus en den H. Antonius / 25. Schijndel a) van wijlen Mejuffrouw Maria W. Wouters ƒ100; b) van wijlen Mej. Maria van Kasteren voor een slavinnetje vrij te koopen ; namen te geven Maria Wilhelmina / 25; c) van wijlen den Heer Jan Welvaarts om een slaafje vrij te koopen /25; d) van wijlen Mej. Joanna Ghristianus van den Heuvel ƒ25; e) van N. N. eene gift v(>or de H. Kindsheid ƒ25; f) schaalcollecten 14 Juni en 8 Nov. ƒ 49,42* ; en g) aan verschillende giften ƒ 34,85. Maashees collecte bij de feestmis ƒ4O. Leende a) tot vrijkooping van een slaafje te noemen Aloysius ƒ 50; b) A. L. S. G. voor de arme Ghineesjes ƒ 47,79; c) schaalcollecte in de kerk ƒ27 ; d) tot vrijkooping van twee slaafjes te noemen Gerardus Majella en Joannes Viannay ƒ 80; en e) van verschillende ƒ 67,55. Nuenen a) collecten onder de H. Missen ƒ 60,66; en bj door bemiddeling van den ZEW. Heer Pastoor tot vrijkoop van een slaafje te noemen Franciscus ƒ 100. St. Huhert aan verschillende liefdegiften ƒ4l. St. Anthonis collecten bij de Feestmis ƒ25,80.

2° Onder de liefdegiften: door bemiddeling van den Hoogeerw. Heer Mgr. J. Pompen Vicaris Generaal en Diocesaan Directeur des Genootschaps uit Tilburg van N. N ƒ 100.—

Van N. N. te Berchem door bemiddeling van den Zeereerw. Heer Pastoor G. A. M van Tetering. . – 1000,-

Transporteeren. ƒ 1100,—