is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 55, 1905, no 325-330, 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Nederland.

1. (Bisd. Haarlem): ’s Gravenhage: Mej. Josephina de ©rauwere, sedert 1863 Hoofdzelatrice van het Genootschap in het Bisdom, Zij volgde in die bediening op Mevr. Meylink, geb. te Kuyper, en nam die steeds met ijver en nauwgezetheid waar. Zij schonk nog voor haar afsterven aan het Genootschap eene liefdegift van f 100, tot vrijkoop van een slavinnetje , dat den naam van Josephina zou dragen.

5. (Bisd. ’s-Boschj: Tilburg, par. Heike Mej. Caroline de Kruyff, gewezen Tresorierster en weldoenster fZie blz. 162, i. en 2.J

6. fßisd. Breda): a) Wagenberg: ongenoemde weldoenster (Zie blz. 163, 1 en 2.)

b) Roozendaal, Mej. M. A. A. Hellemans, weduwe van den heer L. J. Peeters; sinds 1886 was zij eene ijverige Tresorierster van het Genootschap.

Van elders

7. (Frankrijkj Nog 4 EE. HH. Geestelijken, eene kloosterzuster en 4 andere weldoeners, enz., waaronder een eerstcommunicant te Charleville (Aartsbisdom Reims), met name André Desté, bij wiens begrafenis, op verzoek van den Eerw. Heer Pastoor, de overige eerst-communicanten onmiddellijk achter het kruis te lijk gingen in hun eerste-communiepak .gekleed, terwijl hun in de kerk dezelfde plaatsen als bij de Eerste Communie waren voorbehouden.