is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53® JAARGANG.

CENTRALE RAAD.

Brief van Z.Em. Kardinaal Vannutelli, Beschermer des Genootschaps aan den Hoogw. Heer Algemeen Bestuurder.

Rome, 9 Februari 1903.

Hoogwaardig Heer,

dezen heb ik [het^genoegen U te melden, dat de , Vader met de grootste welwillendheid het adres heeft I aanvaard, hetwelk de Centrale Raad der H. Kindsheid door imij aan Z. H. heeft doen geworden te zamen met deel LUI < der « Annales.”

Het strekte Z. H. tot ware voldoening, wederom dit jaar ;te zien, dat, niettegenstaande de moeilijke tijdsomstandigheiden, ons schoon Genootschap blijft vooruitgaan, geheel ten [hate der katholieke Missiën over de geheele wereld.

Nogmaals hoeft de H. Vader uit de volheid des harten zijn

A.

3