is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor twee slaafjes met de namen Martinus en Bernardina / 50.

7. Uit Ravestein van N. N. /10.

8. Zeeland a) van wijlen A van Schaijk /lOO; en b) van J. van Wiechen /10.

9. Schijndel voor de H. Kindsheid van N. N. ƒ 7,50.

10. Zeeland om twee slaafjes vrij te koopen, den eenen slaaf zal genoemd worden Gerardus, den tweeden zal genoemd worden Martinus ter intentie van mijne overledene Ouders, Zusters en Broeder, tot geluk en zegen van mij zelven en mijne naaste familie /200.

11. Door bemiddeling van den Weleerw. Heer P. Verhoeven kapelaan te Mierlo /140.

12. Beers overschot van den offer bij de Kerstkribbe / 25.

13. Van wijlen den Zeereerw. Heer Wiilems pastoor van de parochie Korvet (Tilburg.) /200.

14 Budel (Dorplein) voor het Genootschap der H. Kindsheid /10.

15. Tilburg par. Goirke a) liefdegiften / 60 ; h) 25 Mei collecte f 19,90 en c) schaal f 8,43.

Nieuwe oprichting des Genootschaps : Met vreugde mogen wij de parochie van den H. Antonius van Padua te Waalwijk, waar onlangs een eigen afdeeling des Genootschaps is opgericht, in onze rijen welkom heeten. Schenke het Goddelijk Kindje Jesus haar zijn milden zegen tot bloei en wasdom 1

BISDOM YAlf BREDA,

Ingekomen liefdegiften

1. Breda /'250.

1. Den Hout /50.