is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58® JAARGANG.

N» 348.

BISDOM VAN ’S-BOSCH.

Ingekomen liefdegiften.

2. Schijndel, a) van N. N. tot zekere intentie ƒ! en b) van wijlen Mej. Christina Hendrina van der Aa tot vrijkooping van een slavinnetje, den naam te geven : Christina ƒlOO.

2. Tilburg, par. Heike 20 Oct. 1908. Schaalcollecte onder de H. Mis van het Genootschap ƒ 23,49.

3. Heusden, tot vrijkooping van een slaafje, te noemen Gerardus Antonius ƒ2O.

4. Tilburg, par. Goirke a) 27 Oct. 1908. Offer en schaal ƒ5O; en b) eene liefdegift van Mej. A. E. ƒ25.

5. ’s-Bosch, par. St. Jacob, collecten ƒl2.

6. Erp, a) liefdegiften ƒlO b) tot onderhoud van drie slaafjes ƒ2,50; en c) ter eere van den H. Antonius tot onderhoud van een slaafje ƒl.

A.

11