is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 59, 1909, no 349-354, 1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Someren, N. N. ƒ5O.

4. Helmond, liefdegift ƒ225.

5. Boxmeer, ’t offer bij de H. Kribbe van ’t Kerstfeest 1908, ƒB,lO.

6. Berchem, tot vrijkooping van een slavinnetje, dat den naam zal dragen Antonina, Fransisca, Petronella ƒ25.

7. Schijndel, van wijlen Mejuffrouw Petronella van der Aa, in leven Oppertresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid te schijndel ƒ100; en b) aan liefdegiften ƒ1,82.

8. Maasbommel, door bemiddeling van den ZeerEerw. Heer Pastoor J. M. Terwindt van N. N. ter opvoeding of ter kooping van een heidensch kindje ƒ 10, welke liefdegift was beloofd na een verkregen gunst.

9. Ravenstein, a) op het feest van den H. Joseph ƒ10; en b) ter eere van Onze Lieve Vrouw van goeden raad ƒ5.

10. Best, door tusschenkomst van den WelEerw. Heer P. V. d. Linden, Kapelaan, van N. N. uit Best tot vrijkooping van een slavinnetje, te noemen Antonia Cornelia ƒ 50.

11. Oirschot, a) van Maria v. Nunen te Oirschot overleden ƒ100; b) van N. N. ƒ25. c) aan kleine liefdegiften ƒ8,40: en d) van Mejuffrouw Agnes Kemps te Oirschot overleden, ƒlOO.

12. Waalwijk, par. St. Jan Baptist, van N. N. te Waalwijk om een slaafje vrij te koopen, bij den doop te noemen Joseph van Waalwijk ƒ25.

13. St. Michiels-Gestel, van N. N. ƒl.

14. Zevenbergen, a) tot vrijkooping van 2 slaafjes te noemen Anna en Maria ƒ25; b) van N. N. /0.30; c) van N. N. /l; en d) van N. N. ƒ0.50.

15. Tilburg, van N. N. ƒl.

BISDOM ROERMOND,

Ingekomen liefdegift.

Voerendaal, ƒ12,50 tot vrijkooping van een slavinnetje bij den H. Doop te noemen : Maria, Gertruda, Louisa.