is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er aan, of men hen wel ooit overtuigt. „Wel, Swami, zeggen zij, kan het geen goed doen, dan kan het ook geen kwaad.” Nu het gewas weer begint te groeien op de velden, ziet men tevens weer overal wit gekalkte potten tusschen het koren om het kwade oog af te weren.

Het Indische volk is omringd van bijgeloovigheden, en op allerhande teekens wordt gelet als een zaak ondernomen wordt.

Indfen ik het niet belet had, zouden mijne heidensche metselaars allerhande bijgeloovigheid gepleegd hebben bij het bouwen der kerk, en nu nog hebben zij voor het welslagen van hun werk heel wat cocosnoten stuk geslagen. Komt men ’s morgens eene getrouwde vrouw, een waschbaas met gewasschen goed, bloemen of vruchten of een huwelijksprocessie tegen, dan zal men dien dag goed slagen in zijne ondernemingen. Maar alles moet mislukken, als men een oliekoopman, eene weduwe, een leege kruik, een waschbaas met ongewasschen goed, of eene begrafenis tegenkomt. Hoort een Hindoe iemand niezen ’s avonds voordat hij op reis gaat, dan stelt hij zijn vertrek uit. Niest iemand onder den maaltijd, dan sprenkelt men koud water op zijn hoofd en moet hij zijn geboorteplaats noemen. Een slecht voorteeken is het, als iemand achter zijn rug geroepen wordt, of als men het gesjirp hoort van een hagedis. Als een jakhals van links naar rechts den weg oversteekt is het een goed teeken. Ziet de Hindoe een kat als hij ’s morgens opstaat, dan is hij bang, dat zijn leven in gevaar is. Maar een zwarte kat wordt als geluk beschouwd.

Op kraaien en uilen wordt bijzonder gelet. Dood en rampen dreigen als ’s middags een kraai leven maakt voor een huis, en een ongeluk wordt verwacht als ’s nachts een uil op het dak zit te knarsen. Het Telugu-volk verwacht gasten als een kraai voortdurend in het huis of bij de poort zit te krassen. Hoort men een ezel balken of