is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid. In deze 5 huizen worden op ’t oogenblik 500 meisjes opgevoed door inlandsche Zusters, onder bestuur en toezicht van een Missionaris.

Daar de meeste meisjes later zullen uitgetrouwd worden, is het hoofdzaak dat zij tot flinke huismoeders opgroeien. Degelijke maar Chineesche kost, grondig onderricht in godsdienst en nuttige handwerken, kortom gezonde vorming naar lichaam, en geest. Op 15 al 6 jarigen leeftijd gekomen gaan zij de wereld in ; getrouwd met brave kath. jongens zijn ze gewoonlijk den missionaris ten troost en haren medeburgers ten voorbeeld.