is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANNALEN

VAN HET

Genootschap der H. Kindsheid.

TOT HET DOGPEN EN VRIJKOOPEN DER ONGELOOVIGE KINDEREN IN SINA EN ANDERE AFGODISCHE LANDEN.

TILBURG,

Stoomdrukkerij van het r. K.Jongenswe eshuis. 1912