is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gld.

Transport: 3418.97

Aan eenige kleinere giften en vergoeding voor zilveren medaljes 13,03

Uit het legaat van wijlen den Zeer Eerw. Heer Habraken, in leven Pastoor te Gasteren over 1911 255,

Als nog de verschillende bijdragen uit de parochiën, waar het Genootschap nog niet is opgericht : Beugen en Oeffelt 70,—

Gasteren 1,80

Dorplein 55,—

Steensel en Knegstsel 18,30

Gatwijk en Klein-Linden 15,50

Totaal f 3847,60

Ingekomen liefdegiften.

1. Helmond, Gollecte ƒ97.62®.

2. Van wijlen den ZeerEerw. Heer P. v. Hoeck, pastoor te Nederwetten ƒ2OO.

3. Raamsdonk, (Dorp,) Van N. N. uit Raamsdonk, ter vrijkooping van een slaafje om bij het H. Doopsel de namen te ontvangen Gornelis Maria ƒ12.50.

4. Door tusschenkomst van de Directie der Drukkerij van het R. K. Jongens-Weeshuis te Tilburg, opbrengst van oude postz. enz. ƒ25.

5. Veghel, par. H. Lambertus a) van N. N. een liefdegift ƒl, en b) van wijlen Mej. N.N. ƒlOO.

6. Tilburg, par. Goirke a) van Mej. Elisabelh Mutsaers en van Mej. Gatharina Mutsaers overleden zelatrice van het Genootschap der H. Kindsheid ƒ 50; b) door bemiddeling van N.N. tot vrijkoop van een slavinnetje, te noemen Joh», van Velp ƒ5O; c) van N. N. vergoeding zilveren medaille