is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~A[lerheiligste Vader, herhaalde ik, ler eere van uw jubilé, sta mij toe op vijftienjarigen leeftijd in den Carmel te treden."

De grootvicaris van Bayeux, was verbaasd en ontevreden dat de voorgeschreven orde niet werd nagékomen; men moest voorbij den Paus gaan zonder ook maar een enkel woord

Heilige Vader, ik heb U een groote gunst te vragen.