is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in aanbidding voor het uitgestelde Allerheiligste doorgebracht.

’t Is mij een ware troost, zulke voorbeelden van stichting en hoop voor de toekomst te kunnen aanhalen. Ik smeek onze weldoeners mij ook dien anderen troost te schenken : ons apostolaat in Syrië te helpen door hun gebed en hunne aalmoezen.

OUDE POSTZEGELS

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID.

ZIJN IN9EKOMEN VAN 8 Deo. tot 8 Pebr.

Mej. N. Dirks, Montfoort 550. Mej. Gezusters de Rooy, 2000. Zusters van O. L. Vrouw, Enschede 14000. Uit *s Bosch, jongens-Parochieschool St. Jan, 2100. Den Heer Th. van Grinsven 5300. Firma Mosmans 800. N. N. 2200. Martinus Rovers, Gemert 600. Joh. M. van den Langenberg, Liempde een pakje postz. Mej. M. Zuldwgk Koudekerk een pakje POStz. Mej. P. Vermeusen, Hulst 450. J. en B. Vermeulen, Beuningen pakje postz. J. Klein, Bekkedam Eibergen pakje postz. Jan 'Wisman, Houten cape. enz Mej. Gez. ter Poorten, Leeuwen 1200. Mej. Cl. van Rosmalen, Beek 4500.

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden worden aanbevolen:

AARTSBISDOM VAN UTRECHT

WelEerw. Heer E. G. A. Teusse, Pastoor te Vasse.

„ „ G. I. J. Nieuwenhuis Pastoor te Laren (N. H.)

HoogEerw. Heer Mgr. Th. S. Roes, Deken van Utrecht en Pastoor van O. L. Vrouw.

Mej. M. de Wed. te Baarn te Amersfoort overleden. Meer dan 55 jaar geijverd voor het Genootschap der H. Kindsheid.

BISDOM VAN ’S BOSCH.

1. ’s Bosch, par. St. Jan, wijlen de HoogEerw. Heer Mgr. H. A. Brouwers, Kanunnik Deken en Plebaan, We – doener, (zie liefdegiften 1912.)