is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BISDOM VAN HAARLEM.

Staat van Ontvangsten over 1912.

gld.

Krommenie (1911) 31.

Den Helder „ 60.— Pu rm erend „ 240

Kralingen „ 106.50

Wervershoef „ 220. Delft „ 513.41

Ursem „ 21.50

Lisse „ 70.

Vogelenzang „ 169.50 Langeraar 180.—

Schagen 35 24 Poeldijk 120.

Hoofddorp 20. Nieuwveen 80.— Zoeterwoude 105.

Rijswijk 65.— Vlaardingen 128.25

Assendelft 50. Zevenhoven 65.—

Overschie 45.—

Hoogmade, hieronder begrepen ƒ 10 ter vrijkooping van een slaafje te noemen : Arnoldus. Warmond 125.

Lisse 50.

Alkmaar 315 85 Akersloot 18.70

gld.

Heer Hugowaard 16.80 Rinnegom 69.75

Spierdijk 21.60

Beverwijk 57.30 Sloten 75. Heemstede 118.—

Leidschendam 130. Overzande 100.—

Monster 32..50 Leiden 316.50

Hoogwoud 125. Rotterdam 410.

Den Haag (St. Theresia) 490.26

Den Haag (St. Anton.) 141.

Den Haag (St. Jacobus) 24.60 Voorburg 70.

Loosduinen 19. Maassluis 18.—

Zaandam 250. Stompwijk 130.

Wassenaar 200.— Amsterd (Begijnh.) 834.35 (St, Augustinus) 345.

Rotterdam (Kralingen) 115. ’t Kalf 45. Overveen 160.

Schiedam 250.

Vóór den 20»‘® Februari waren verschillende bedragen, die te wachten waren, nog niet ingekomen. Dien datum heb ik bepaald om de kas op te maken en af te sluiten, opdat ik het totaal vóór Maart kan opzenden, zooals de Directie te Parijs het verlangt. Misschien is het nuttig, dat u dit jaar weer opnieuw er op aandringt bij de Eerw. Parochiale Directeurs, om toch voor een tijdig afdragen van hun bedragen zorg te dragen. P. M. A. Donkers.

Penningmeester.