is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 64, 1914, no 379-384, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHINA.

Brief tan M. Maria van den Gelukz. Thomas,, Franciscanes-Missionaris van Maria te Siang-bouo-ti {Midden-Mongolie).

Op ’t oogenblik hebben wij tweehonderd twintig kinderen aan ’t weeshuis en driehonderd bij voedsters. Er is plaats noodig om al dat kleine goedje onder te brengen, te laten werken en spelen.

gelukkig, zonder ophouden deze dierbare kudde te zien toenemen, niettegenstaande het talrijk vertrek naar den hemel onder onze kleine kleuters. Deze arme kleinen worden ons meestal in zulk een toestand van verval gebracht, dat men nauwelijks den tijd heeft ze het Doopsel toe te dienen, alvorens ze naar het Paradijs vliegen. Wij zijn nu echter goed bekend in de streek; de vooroordeelen, welke men tegen de Europeanen had, verdwijnen langzamerhand en een groot aantal brengen ons zonder weifelen hunne arme jonggeborenen, in plaats van ze in de velden of beken te werpen. In zulke gevallen kunnen wij ze gemakkelijk opvoeden, want in de omstreken zijn genoeg voedsters te vinden. Men vertrouwt